Sct. Hans aften, Torsdag d. 23. juni, kl. 18 i Landsbyparken – kl. 19.30 på hjørnegrunden v. Forsamlingshuset

Vi mødes i Landsbyparken, indkørsel fra Frederiksvej.


Der vil være tændt op i grillene så der kan grilles medbragt mad (medbring alt til eget forbrug), og vi spiser sammen inden bålet bliver tændt.

Bålet vil være på hjørnegrunden – modsat forsamlings-huset – som det har været de sidste par år.

Vi går i samlet trop fra Landsbyparken til bålpladsen kl. 19.30. Du/I er naturligvis også velkommen først at deltage fra kl.ca. 19.30.

Efter bålet går vi retur til, og snupper en kop medbragt kaffe sammen. Der er ingen båltale, men vi synger sammen, et par af vore dejlige midsommersange, når bålet er tændt.