Fællesspisning og Generalforsamling Torsdag d. 4. marts kl. 18 og 19.30 i Villerslev Forsamlingshus

Fællesspisning kl. 18.00 koster 50 kr. Børn til og med 12 år spiser gratis.

Husk service

Tilmelding senest d. 24.2 til Tinne på tlf. 22 24 80 11 – gerne SMS

————————————————————————————————

Generalforsamlingen begynder kl 19.30. Det er gratis. Der serveres kaffe og kage og forbindelse med generalforsamlingen.

På valg er: Knud Erik Sørensen (ønsker ikke genvalg), Jørgen Kjeldsen,  Tinne Nielsen og Marna Salmansen.  Samt revisor Karl Emil Gregersen – og suppleanterne.

Nuværende bestyrelse – klik her

Se vedtægterne her

Se referater fra tidligere generalforsamlinger her.