Kontakt

Bestyrelsen i VOBF:

Bestyrelsen i VOBF:

Formand: Helle Sivertsen,  hellesiev@gmail.com   21 84 71 94

Næstformand: Tinne Nielsen,  22 24 80 11

Sekertær: Jørgen Kjeldsen 61 76 21 01

Lisette K. Korsgaard 22 47 93 45

Erik Jepsen 20 74 52 14

Lene Toft 20 58 02 74

Anders Hargaard  40 82 53 30

Suppleanter: Karsten Thomsen 20 48 56 02

                      og Troels Bliksted 30 24 52 38

 ________________________________________________________

Ekstern kasserer: Bente Christensen,

mail: bente@kontorhajen.dk

tlf.: 26 84 33 15

Konto nr.:  9087-1185603268

Husk at skrive din adresse i kommentarfeltet, så kasseren ved, hvem der har betalt.

__________________________________________________________

Revisorer:  Kresten Krabbe og Karl Emil Gregersen

_________________________________________________________

Webmaster: Mette Grønlund, mette.gronlund@live.dk, 23 82 33 50