Villerslevposten

Villerslevposten er et medlemsblad for Villerslev og Omegns Beboerforening.

Det udkommer i februar, juli og december

Redaktion: Anne Madsbøll Drechsler. Skyumvej 125, 7752 Snedsted

mail: madsboll@hotmail.com,

tlf.: 40 28 88 48

Materiale til bladet skal være Anne i hænde senest d. 20. inden udgivelsesmåneden.

Ønsker du hjælp til indlæg eller korrekturlæsning hjælper Anne gerne via mail eller telefon.

Ønsker du at blive sponsor, kontakt kassereren

Priser for sponsorannoncer pr år: 1/4 side 400, ½ side: 800, helside 1.000